Werkwijze

In onze praktijk werken we niet volgens een standaard onderzoeks- of behandelprotocol, maar vraaggestuurd en handelingsgericht; efficiƫntie en effectiviteit zijn leidraad in onze werkwijze.
Hulpvragen worden door ons volgens een trechterprocedure en vanuit de volgende invalshoeken benaderd :

Neuropsychologisch: we gaan na hoe de hersenen bepaalde informatie verwerken en hoe dat optimaal benut of juist verbeterd kan worden.

Orthopedagogisch:
we brengen in kaart welke externe factoren (omgevingsfactoren) een positieve of negatieve invloed hebben op iemands welbevinden en hoe dit tot verbetering kan leiden.

Orthodidactisch:
we analyseren waar in een leertaak (lezen, spellen, rekenen etc.) zich problemen voordoen en hoe het onderwijs en de leeromgeving kan bijdragen om de prestaties te verbeteren.

Na aanmelding volgt eerst een intakefase, waarin we zoveel mogelijk relevante informatie verzamelen van verschillende bronnen. Naar aanleiding van deze informatie maken we een onderzoeks/behandelplan en gaan we stapsgewijs aan de slag. Van elk traject maken we een verslag, dat u bij afronding wordt verstrekt.

 

Praktijk Neurortho-jeugd
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
tel: 040-2306842
info@neurortho-jeugd.nl