Diagnostiek

Meten waartoe iemand in staat is en vroegtijdig weten waar iemand zich bevindt op de ontwikkelingsladder, is waardevol. Hoe jonger, hoe plastischer de hersenen en hoe succesvoller processen te beïnvloeden zijn.
Onderzoek met objectieve en genormeerde instrumenten draagt bij aan een eenduidige interpretatie van iemands leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met COTAN goedgekeurd testmateriaal.

Onderzoek omvat het hele traject van aanmelding tot en met conclusie en advisering. Dat traject varieert in omvang en kosten, al naar gelang het type onderzoek dat gewenst is.

Het is essentieel om eerst helder te krijgen wat voor soort onderzoek nodig is.
In het intake-gesprek wordt dit onderzocht en helder gemaakt.

Praktijk Neurortho-jeugd
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
tel: 040-2306842
info@neurortho-jeugd.nl