Klachten

Mocht de behandeling binnen de praktijk onverhoopt niet naar wens zijn dan kun je dit altijd bespreekbaar maken. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kun je je wenden tot de klachten- en geschillenregeling waar ik bij ben aangesloten.

Bij de behandeling van kinder- en jeugd maakt het uit of je de behandeling al dan niet zelf betaalt bij welke regeling je terecht kunt:

  • De behandeling wordt door de gemeente vergoed. Je klacht valt dan onder klachtenregeling in het kader van de Jeugdwet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de LVVP. Als je op de link klikt vind je er alle informatie over.

  • Ouders betalen de behandeling zelf. Je klacht valt dan onder Wkkz-klachtenregeling (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Hiervoor ben ik aangesloten bij ZZP voor de Zorg. Als op deze link klikt vind je er alle informatie over.

Praktijk Neurortho-jeugd
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
tel: 040-2306842
info@neurortho-jeugd.nl