Procedure

Er wordt informatie verzameld en een beeld gevormd van de ervaren problemen. Bij voldoende motivatie zal een behandelplan worden opgesteld en met u en uw kind worden besproken.

Een behandeling wordt altijd geevalueerd na een vantevoren afgesproken aantal sessies.

Praktijk Neurortho-jeugd
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
tel: 040-2306842
info@neurortho-jeugd.nl