Advies

Een advies vloeit doorgaans logisch voort uit onderzoek.
Het is echter ook mogelijk dat u een advies of second opinion wilt naar aanleiding van gegevens die u ter beschikking stelt. Die gegevens worden bestudeerd en u ontvangt schriftelijk of mondeling advies.

Een adviesaanvraag kan ook zinvol zijn wanneer u er aan twijfelt of u of uw kind een leer- en of gedragsstoornis heeft. Alvorens verklarend onderzoek op te starten, kunt u eerst om een advies vragen op grond van verkennende diagnostiek.
Op basis van verzamelde gegegevens kan worden ingeschat hoe groot de kans op een geclassificeerde DSM-stoornis is.

U kunt ook terecht voor opvoeding- en/of schooladviezen.

Praktijk Neurortho-jeugd
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
tel: 040-2306842
info@neurortho-jeugd.nl